Preparedness in the event of a nuclear accident

ENCONET has been more than 10 years actively involved in the development of national preparedness system for nuclear emergency. During this period, for the relevant state institutions (State Office for Nuclear Safety and the State Office for Radiation Protection, now State office for radiological and nuclear safety ) were implemented numerous projects that included:

 • professional studies and surveys on which the national preparedness system is based,
 • preparation of laws and regulations,
 • development of operational plans and procedures for technical support centers,
 • establishment and maintenance of specialized computer and monitoring systems,
 • organization of training, including planning, conducting and final analysis,
 • organization of information seminars for the public,
 • professional support in the implementation of projects from pre-accession EU funds.

References

 • Pripravnost za nuklearnu nesreću na području Osječko-baranjske županije (procjena rizika, analiza sustava pripravnosti i smjernice za unaprjeđenje) (naručitelj: Osječko-baranjska županija), 2010.
 • Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Stationary Portal Monitors practices in Croatia; FWC Beneficiaries Lot 4 No. 2006-018-411.02.02, (naručitelj: Kantor za Državni zavod za zaštitu od zračenja), 2010.
 • Support to the State Office for Nuclear Safety in Upgrading and Modernization of the Croatian Early Warning System: (1) Public Web Portal Development; (2) Aerosol Monitoring Procedures Development; (3) Maintenance Plan and Procedures Development; (4) Investigations of the Opportunities for the further Development of the Croatian Early Warning System; FWC Beneficiaries Lot 4 No. 2006-018-411.02.0101, (naručitelj: RaL za Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2009.
 • Revizija priručnika o radu Tehničkog potpornog centra Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2009.
 • Pregled prakse u državama članicama Europske unije na području tehničke potpore za slučaj nuklearne ili radiološke nesreće (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2009.
 • 2008.-2010. Održavanje i unaprjeđenje sustava RODOS (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost)
 • Izrada Priručnika o radu Kriznog stožera Državnog zavoda za zaštitu od zračenja (naručitelj: Državni zavod za zaštitu od zračenja), 2008.
 • Izrada Državnog plana i programa mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencije u slučaju izvanrednog događaja (naručitelj: Državni zavod za zaštitu od zračenja), 2008.
 • Tehnička podrška u modernizaciji Sustava pravovremenog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN) (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2008.
 • Tehnička podrška u uvođenju sustava RODOS u Republici Hrvatskoj (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2007.
 • Pregled regulative i mehanizama Europske unije s područja pripravnosti za nuklearnu nesreću (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2005.
 • Analiza zahtjeva za pristupanje sustavima ECURIE, EURDEP i RODOS (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2004.
 • Izrada Priručnika o radu Tehničkog potpornog centra (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2001.
 • Procjena rizika od nesreća u nuklearnim elektranama udaljenim do 1.000 km od državne granice Republike Hrvatske (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2000.
 • Izrada prijedloga strategije za zaštitnu mjeru profilakse stabilnim jodom (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2000.
 • Procjena rizika od teških nesreća u NE Krško i NE Paks NPP (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2000.
 • Održavanje Sustava pravovremenog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN): (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 1998.-2009.
Croatia